Andere antibiotica bij kind met perforatie appendix?

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4989

Geef kinderen met een geperforeerde appendicitis piperacilline-tazobactam, in plaats van de nu gebruikelijke middelen metronidazol en een derdegeneratie cefalosporine. Dit zou het percentage patiënten dat abcessen in de buikholte ontwikkelt omlaag brengen, zegt een Amerikaanse onderzoeksgroep.

De groep randomiseerde 162 kinderen bij wie peroperatief een geperforeerde appendix was vastgesteld voor ofwel het gebruik van metronidazol plus ceftriaxon, ofwel piperacilline-tazobactam (Ann Surg. 2021;274:406-10). De primaire uitkomstmaat was het optreden van intra-abdominale abcessen binnen 30 dagen na de operatie, vastgesteld met een CT-scan.

Wat betreft het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties