De basis voor regionale bestrijding van gevaarlijke infecties

Analyse van patiëntstromen

Perspectief
Tjibbe Donker
Mariano Ciccolini
Jacco Wallinga
Jan A.J.W. Kluytmans
Hajo Grundmann
Alexander W. Friedrich
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8468
Abstract

Samenvatting

Antibioticaresistentie vormt een wereldwijde bedreiging van de gezondheidszorg, die een effectieve behandeling van patiënten met bacteriële infecties verhindert. Maatregelen tegen de verspreiding van resistentie zijn vooral gericht op afzonderlijke zorginstellingen, omdat die beschouwd worden als bron van de resistentie. Zorginstellingen staan echter niet op zichzelf als het gaat om het beheersen van resistentie, omdat resistente micro-organismen zich kunnen verplaatsen door de uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Met andere woorden: antibioticaresistentie volgt de patiëntenstromen. Het in kaart brengen van deze patiëntstromen geeft een beeld van het zorgnetwerk met ‘natuurlijke zorgregio’s’. Uitwisseling van patiënten gebeurt vooral binnen regio’s, en veel minder tussen regio’s. Wij pleiten ervoor de structuur van het zorgnetwerk te gebruiken om efficiënte en effectieve controlemaatregelen op te stellen. Daarom stellen wij voor (a) om bestrijdingsmaatregelen regionaal te coördineren; (b) investeringen in infectiepreventie af te stemmen op de plaats van de instellingen in het zorgnetwerk; en (c) peilstations op te zetten op basis van het zorgnetwerk.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Medische Microbiologie, Groningen.

Contact dr. T. Donker (t.donker@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het onderzoek van prof.dr. Friedrich werd financieel ondersteund door de Europese Unie, de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjibbe Donker ICMJE-formulier
Mariano Ciccolini ICMJE-formulier
Jacco Wallinga ICMJE-formulier
Jan A.J.W. Kluytmans ICMJE-formulier
Hajo Grundmann ICMJE-formulier
Alexander W. Friedrich ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties