Analyse en behandeling van cysteuze aandoeningen van het pancreas

Klinische praktijk
H.G. Gooszen
R.F. Schmitz
P.C. Smit
M.E.I. Schipper
M.S. van Leeuwen
C.J.H.M. van Laarhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:925-30
Abstract

Samenvatting

- Cysteuze pancreasafwijkingen worden door de spectaculaire vooruitgang in de beeldvormende technieken vaker opgespoord dan voorheen, hetgeen therapeutische dilemma's oplevert. Van de cysteuze pancreasafwijkingen blijkt 80 te berusten op een pseudocyste en 10-15 op een neoplastische cyste.

- De definitie van pseudocyste luidt: ‘een ophoping van pancreassap omgeven door een wal van bindweefsel of granulatieweefsel, ontstaan als gevolg van acute pancreatitis, pancreastrauma of chronische pancreatitis’.

- Bij asymptomatische pseudocysten kan men volstaan met blijven controleren; bij groei komt interventie in aanmerking, evenals bij symptomatische pseudocysten.

- Naast chirurgische interne drainage (cystojejunostomie) zijn er nieuwe behandelingstechnieken: uitwendige drainage op geleide van echografie of CT en inwendige drainage met behulp van endoscopie. Endoscopische drainage is de eerste keus, maar daarvoor moet de behandelaar ervaren zijn.

- De cysteuze tumoren worden onderverdeeld in 2 groepen: sereuze en mucineuze cystadenomen. De groep van mucineuze tumoren valt uiteen in het mucineus cystadenoom en de intraductale papillaire mucineuze tumor.

- Het mucineuze of macrocysteuze adenoom is potentieel maligne en dient als maligniteit te worden behandeld.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Heelkunde: prof.dr.H.G.Gooszen en dr.C.J.H.M.van Laarhoven, chirurgen; P.C.Smit, assistent-geneeskundige.

Afd. Pathologie: mw.M.E.I.Schipper, patholoog.

Afd. Radiodiagnostiek: dr.M.S.van Leeuwen, radioloog.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nieuwegein.

R.F.Schmitz, chirurg.

Contact prof.dr.H.G.Gooszen

Ook interessant

Reacties