Klinisch beeld, diagnostiek en behandeling van patiënten met een pseudocyste van de pancreas

Onderzoek
B.B.A.M. Niers
J.M. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2129-31
Abstract

Samenvatting

Twaalf patiënten met een pseudocyste van de pancreas worden besproken. Van hen werden 4 conservatief behandeld. Bij 3 van hen is geen recidief van de cyste ontstaan; de 4e patiënt werd uit controle verloren. Acht patiënten werden geopereerd. Van de 5 patiënten met een acute pseudocyste (< 6 weken) werd bij 3 gastrocystostomie, bij 1 cystenterostomie en bij 1 uitwendige drainage verricht. Laatstgenoemde patiënt overleed na de operatie. Bij de overigen werd geen recidief gezien. Van de 2 patiënten met een chronische pseudocyste (> 6 weken) overleed één patiënt die een gastrocystostomie had ondergaan. Bij één patiënt bij wie bij inspectie van de bovenbuik tijdens laparotomie de bevindingen negatief waren, ontstonden later twee pseudocysten.

Gastrocystostomie of eventueel cystenterostomie is beter ter behandeling van acute pseudocysten bij patiënten met een verslechterende klinische toestand dan uitwendige drainage.

Auteursinformatie

Sint Lucas Ziekenhuis, afd. Algemene Chirurgie, Jan Tooropstraat 164, 1062 AE Amsterdam.

B.B.A.M.Niers, assistent-geneeskundige; dr.J.N.Keeman, chirurg.

Contact B.B.A.M.Niers

Ook interessant

Reacties