Amerikaanse patiënten willen alles over bijwerkingen weten

Onderzoek
W.M.C. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1225-6

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft de arts de plicht de patiënt op duidelijke wijze te informeren over een voorgestelde behandeling, waarbij hij of zij zich moet laten leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over de aard, het doel en de risico's ervan. De…

Ook interessant

Reacties