Alternatieve voeding?

Nieuws
R.M. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1766
Download PDF

artikel

Alternatieve voeding? – Een overzicht is opgesteld van alle in de laatste 5 jaar door laboratoria in Engeland aan het Communicable Disease Surveillance Centre opgegeven aantallen darminfecties door Cryptosporidium en Giardia (Community Dis Rep, 6 juli 1990). In 1989 bleek een sterke toeneming te zijn opgetreden. Bijna 8000 infecties met Cryptosporidium werden in dat jaar gerapporteerd, ongeveer tweemaal meer dan in de voorafgaande jaren. Het aantal Giardia-infecties was in 1989 met 17 toegenomen ten opzichte van het gemiddelde van de vier voorafgaande jaren.

Een kleine epidemie van cryptosporidiosis bij 11 kinderen, met diarree en braken als verschijnselen, is het vermelden waard. De kinderen namen deel aan een schoolreisje, waarbij een boerderij werd bezocht. Daar werden zij aangemoedigd te proeven van voer, bestemd voor dieren. Uit het onderzoek bleek een verband van de ziekte bij de kinderen met het nuttigen van ingekuild voer en met runder-‘pellets’.

Over de smaak worden geen gegevens verstrekt. Het proeven van dergelijke lekkernijen blijkt geen voorbeeld ter navolging te zijn.

Ook interessant

Reacties