Cryptosporidiose bij een dreumes

cryptosporidiose
Katie van der Laan
P.J. (Rixt) Schriemer
Tjalling W. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6901
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Meestal is een virus de oorzaak van gastro-enteritis bij kinderen. Als de diarree lang aanhoudt of het beloop atypisch is, kan een andere verwekker de oorzaak zijn.

Casus

Wij presenteren de ziektegeschiedenis van een 15 maanden oude jongen met een atypisch verlopende gastro-enteritis waarbij hij langdurig diarree had en braakte. We vonden een Cryptosporidium sp. als verwekker.

Conclusie

Vooral jonge kinderen, ouderen, patiënten met IgA-deficiëntie of een andere afweerstoornis lopen risico op ernstige en langdurige diarree met dehydratie, veroorzaakt door Cryptosporidium. De ziekte gaat meestal vanzelf over, maar kan soms chronisch worden. Er is in Nederland geen medicamenteuze behandeling voorhanden. Boerderijdieren en oppervlaktewater zijn de belangrijkste reservoirs van cryptosporen. Omdat de sporozoïeten bestand zijn tegen chloor en alcohol is eliminatie lastig.

Auteursinformatie

Antonius Ziekenhuis, afd. Spoedeisende Hulp, Sneek: K. van der Laan, MSc, anios. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden: drs. P.J. Schriemer en dr. T.W. de Vries, kinderartsen.

Contact K. van der Laan (k.vdlaan@mijnantonius.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Katie van der Laan ICMJE-formulier
P.J. (Rixt) Schriemer ICMJE-formulier
Tjalling W. de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties