Als het hart in de keel klopt

Klinische praktijk
R.A. Veenendaal
J.J. Gerritsen
A.H.M. Smelt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1721-3

Dames en Heren,

In het begin van de vorige eeuw werd hyperthyreoïdie als een cardiovasculaire ziekte beschouwd.1 Tegenwoordig worden patiënten met hyperthyreoïdie meestal tijdig behandeld, waardoor cardiovasculaire verschijnselen niet meer op de voorgrond staan. De ernstige cardiale complicaties bij een thyreotoxicose zijn betrekkelijk zeldzaam geworden. Om uw aandacht nog eens te vestigen op de riskante cardiovasculaire complicaties bij thyreotoxicose geven wij in dit artikel de ziektegeschiedenissen van twee patiënten weer.

Patiënt A, een 51-jarige vrouw, was sinds 6 maanden vermoeid en kortademig, en verdroeg warmte slecht. De laatste weken voor opneming in ons ziekenhuis was zij 5 kg afgevallen ondanks een goede eetlust. Bij lichamelijk onderzoek werd een zieke, gejaagde vrouw met een warme en vochtige huid, proptosis en chemosis gezien. De schildklier was diffuus vergroot tot driemaal de normale omvang. De bloeddruk was 15080 mmHg, de polsslag bedroeg 140 slagen per minuut en was irregulair. De ademfrequentie was…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

R.A.Veenendaal, assistent-geneeskundige (thans: afd. Maag-, Darm-en Leverziekten); J.J.Gerritsen en dr.A.H.M.Smelt, internisten.

Contact R.A.Veenendaal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties