Allogene beenmergtransplantatie ter behandeling van chronische myeloïde leukemie

Onderzoek
T. de Witte
A. Schattenberg
F. de Vries
Th. Hustinx
J. Hoogenhout
P. Reekers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2077-81
Abstract

Samenvatting

Bij 15 patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) werd beenmerg getransplanteerd van een histocompatibel familielid. Zes van de 8 patiënten die een transplantatie ondergingen tijdens de chronische fase zijn in leven zonder tekenen van hun ziekte (mediane overlevingsduur: 22 maanden). De resultaten van transplantatie bij 7 patiënten die zich reeds in een verder gevorderd stadium van de ziekte bevonden, waren aanzienlijk minder goed (mediane overleving: 8 maanden). Slechts 1 van deze 7 patiënten verkeert thans, 27 maanden na transplantatie, in remissie. In alle gevallen werd het donorbeenmerg voor transplantatie door middel van tegenstroomcentrifugatie van T-lymfocyten ontdaan. Hierdoor trad ‘graft-versus-host’-ziekte slechts na 2 van de 15 transplantaties op en bleek de leeftijd niet meer van invloed op de overleving.

Allogene beenmergtransplantatie is momenteel de enige therapie waarmee CML kan genezen. Deze behandeling dient in een vroeg stadium van de ziekte overwogen te worden bij patiënten jonger dan 50 jaar, die beschikken over een histocompatibel familielid.

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Bloedziekten: dr.T.de Witte, A.Schattenberg en dr.F.de Vries, internisten.

Afd. Cytogenetica: dr.Th.Hustinx, arts-antropogeneticus.

Afd. Radiotherapie: dr.J.Hoogenhout, radiotherapeut.

Universitaire Bloedtransfusiedienst: P.Reekers, biochemicus.

Contact dr.T.de Witte

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties