Alles dotteren bij het hartinfarct? Voorlopig niet

Opinie
Loes P. Hoebers
José P.S. Henriques
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7091
Abstract

Afgelopen september publiceerde het New England Journal of Medicine de uitkomsten van de PRAMI-studie, een gerandomiseerde studie onder 465 patiënten die een acuut hartinfarct hadden en daarnaast vernauwingen in meerdere kransslagaders (zie A7217).1 De studie onderzocht of het acuut aanvullend dotteren van alle vernauwde vaten meerwaarde heeft boven het dotteren van alleen het aangedane, ‘schuldige’ vat (de ‘culprit’). De studie is vroegtijdig gestopt omdat het positieve effect op de primaire uitkomstmaat fors was.1

Tegenwoordig ondergaan patiënten met een acuut hartinfarct een dotterbehandeling van de acuut afgesloten kransslagader.2 Bij ongeveer de helft van deze patiënten zijn er daarnaast ook andere vernauwingen, die geen relatie hebben met het acute hartinfarct. Patiënten met meervatslijden hebben een slechtere prognose dan patiënten met eenvatslijden van de kransslagaders.3 Uit meerdere retrospectieve studies blijkt dat aanvullend dotteren van andere vaten in de acute fase mogelijk samenhangt met een toename van hartinfarcten en een…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. L.P. Hoebers, arts-onderzoeker; dr. J.P.S. Henriques, cardioloog.

Contact dr. J.P.S. Henriques (j.p.henriques@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Loes P. Hoebers ICMJE-formulier
José P.S. Henriques ICMJE-formulier
Bij hartinfarct toch alle kransvaten dotteren?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties