Allergie voor cashewnoten en pinda's

Klinische praktijk
H. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:997-4
Abstract

Dames en Heren,

Allergie voor pinda’s is een bekende oorzaak van ernstige anafylactische verschijnselen, vooral bij kinderen. In deze les presenteren wij u 1 kind met een allergie voor pinda’s en 2 kinderen met een vergelijkbare allergie voor cashewnoten. Daarbij gaan wij in op de diagnostiek, de behandeling en de tot nu toe bekende belangrijkste allergenen uit de cashewnoot.

Patiënt A, een jongen van 7 jaar, was vanaf zijn 2e levensjaar bekend wegens astma en allergische rinitis op basis van bovensteluchtweginfecties en een huisstofmijtallergie. De woning was gesaneerd, hij gebruikte zo nodig periodiek salbutamol (een ?-sympathicomimeticum per inhalatie) en xylometazoline-nevel (een sympathicomimeticum). Hij werd op onze polikliniek gebracht nadat hij toenemend klachten had gekregen na het innemen van voeding. Zo ontstonden na het eten in een Chinees restaurant binnen een aantal uren klachten over piepen en kortademigheid. Ook kreeg hij na het eten van kiwi, een klein stukje cashewnoot en…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Allergologie, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Contact Hr.dr.H.de Groot, internist-allergoloog (h.degroot@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Amsterdam, mei 2007,

Collega De Groot spreekt niet over de oorzaak van allergieën (2007:997-1001), hoewel daar best iets over te zeggen valt. Bij deze processen treedt namelijk een al dan niet massale degranulatie van de mestcellen op, waardoor histamine en heparine vrijkomen. Het histamine veroorzaakt een verhoogde doorlaatbaarheid van de capillairen met oedeem, dat tot shock kan leiden. Mestcellen worden geactiveerd door IgE, waarvoor ze een receptor hebben, de Fc-factor. Een nadere studie van het IgE bij allergieën lijkt dus nuttig. Men kan zich afvragen hoe de mestcellen, die toch verspreid in het bindweefsel liggen, zonder duidelijke onderlinge verbindingen, soms zo snel en zo massaal kunnen reageren op een vaak minimale prikkeling. Het doet denken aan een zwerm wilde bijen: vele individuen die toch één orgaan vormen.

A.P. Oomen

Rotterdam, juni 2007,

Collega Oomen gaat in op de oorzaak van een allergische reactie en benoemt mestcellen, IgE en Fc-receptoren. Uiteraard wordt veel (immunologisch) onderzoek gedaan naar deze cascade, naar de interleukinen die daarbij een rol spelen en naar eventuele therapieën. Hier commentaar op te leveren was echter niet de bedoeling van het artikel.

H. de Groot