‘Alle beetjes helpen’

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4414

In de figuren van het RIVM die verspreid staan door dit nummer, zijn verkenningen van de Nederlandse volksgezondheid tot 2040 gedaan. We vroegen een aantal mensen om daarop te reflecteren vanuit hun expertise.

Om de Nederlandse bevolking gezonder te krijgen, moet volgens Marianne de Visser extra worden ingezet op het verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen met een lagere sociaal-economische status (SES): ‘Het is belangrijk dat de overheid zich realiseert dat lager opgeleiden achterblijven op het gebied van gezondheid en dat we daar wat aan zouden kunnen doen. Dit gezondheidsverschil wordt nooit verkleind als de preventieve maatregelen alleen op de hele bevolking zijn gericht.’

Marianne de Visser is emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij werkt sinds 1982 als neuroloog in het Amsterdam UMC en…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Gerelateerde artikelen

Reacties