Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken; een advies van de Gezondheidsraad

Opinie
A.M. van Furth
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:932-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 938.

In september 2000 verzocht de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Gezondheidsraad om advies over het rapport ‘Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21e eeuw’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 In dit rapport worden onder andere de vaccins beschreven die naar verwachting binnen tien jaar beschikbaar zullen zijn. Juli 2001 werd door de minister aan de Gezondheidsraad gevraagd om prioriteit te geven aan het advies ten aanzien van meningokokken- en pneumokokkenvaccins. Van meningokokkenziekte zijn de twee belangrijkste klinische verschijningsvormen meningitis (85 van de gevallen) en sepsis (15). Pneumokokkeninfecties kunnen ernstig en invasief verlopen en zich manifesteren als meningitis, sepsis of pneumonie. Minder ernstige infecties, zoals otitis media, sinusitis en bronchitis, worden ook frequent door pneumokokken veroorzaakt.

advies

Op 27 augustus 2001 werd in mondeling overleg met de voorzitter van de Gezondheidsraad en de minister van…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.dr.A.M.van Furth, kinderarts-infectioloog.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: mw.prof.dr.C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog.

Contact mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties