Eerste effect van landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokken-C-ziekte: snelle en sterke afname van het aantal patiënten

Onderzoek
S.C. de Greeff
H.E. de Melker
L. Spanjaard
S. van den Hof
J. Dankert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1132-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de eerste effecten van de grootschalige vaccinatiecampagne in juni-juli 2002 (1-5- en 15-18-jarigen) en september-november 2002 (6-14-jarigen) op het vóórkomen van groep-C-meningokokkenziekte in Nederland.

Opzet

Descriptief.

Methode

Op basis van de patiëntgegevens bij isolaten van Neisseria meningitidis die naar het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis waren gestuurd gedurende de periode 1 januari 1999-31 januari 2003, werden de incidentie van meningokokkenziekte en de serogroepverdeling bepaald.

Resultaten

De hoogste maandelijkse incidentie van meningokokken-C-infecties deed zich voor in januari-april 2002 (2,2-3,1/100.000) en de incidentie bleef vervolgens vanaf september min of meer stabiel op een niveau van 0,1-0,4/100.000. De incidentie van meningokokken-C-ziekte was in augustus-oktober 2002 73 lager dan in augustus-oktober 2001. Voor de 0-, 1-5-, 6-14- en 15-18-jarigen en voor degenen die ouder waren dan 18 jaar, was de incidentie van meningokokken-C-ziekte in deze maanden respectievelijk 49, 80, 89, 89 en 42 lager dan in de overeenkomstige periode in 2001. Het percentage patiënten met serogroep-C-meningokokkenziekte varieerde in januari-augustus 2002 van 35 tot 49 en daalde tot 9-19 in september-december 2002. Ook in ongevaccineerde leeftijdsgroepen was er een daling.

Conclusie

De vaccinatiecampagne heeft vrijwel onmiddellijk geleid tot een sterke afname van het aantal patiënten met serogroep-C-meningokokkenziekte.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.ir.S.C.de Greeff, mw.dr.H.E.de Melker en mw.dr.S.van den Hof, epidemiologen.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, Amsterdam.

Dr.L.Spanjaard en prof.dr.J.Dankert, medisch microbiologen.

Contact mw.ir.S.C.de Greeff (sabine.de.greeff@rivm.nl)

Ook interessant

Reacties