Algehele schedelbestraling is mogelijk onnodig bij patiënten met hersenmetastasen die worden behandeld met stereotactische radiochirurgie

Nieuws
F.W.A. Hoefnagels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:217-8

Bijna 40 van alle patiënten met kanker krijgt hersenmetastasen. Het is bekend dat algehele schedelbestraling (WBRT) gevolgd door stereotactische radiochirurgie (SRS) een betere overleving geeft dan schedelbestraling alleen. Hoewel een aantal retrospectieve studies lijkt uit te wijzen dat stereotactische radiochirurgie alléén ook voldoende is, is dat nog niet prospectief bewezen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties