Algehele anesthesie: inhaleren of injecteren?

Opinie
Albert Dahan
Leon P.H.J. Aarts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D623
Abstract

In een recente meta-analyse van Uhlig en collega’s werd het effect van intraveneuze en inhalatieanesthesie op pulmonale en andere complicaties onderzocht.1 In deze analyse werden 68 studies opgenomen die het intraveneuze anestheticum propofol vergeleken met een van de moderne inhalatieanesthetica sevofluraan, desfluraan of isofluraan; de studies beslaan bij elkaar meer dan 7100 patiënten en de oudste studie stamt uit 1989. Bij patiënten die cardiale chirurgie ondergingen, ging het gebruik van inhalatieanesthetica gepaard met een afname van de mortaliteit, pulmonale en andere complicaties ten opzichte van propofol. Bij patiënten die een andere vorm van chirurgie ondergingen, was deze afname echter niet aantoonbaar. De auteurs schrijven de resultaten toe aan het protectieve effect van inhalatieanesthesie (‘cardiac preconditioning’), coronaire vasodilatatie, bronchodilatatie en anti-inflammatoire effecten in de longen.

Geschiedenis van de anesthesiologie

De moderne anesthesie gaat terug tot het midden van de 19e eeuw. Horace Wells gebruikte samen met zijn collega William Morton…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Anesthesiologie, Leiden.

Prof.dr. A. Dahan en prof.dr. L.P.H.J. Aarts, anesthesiologen.

Contact prof.dr. A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert Dahan ICMJE-formulier
Leon P.H.J. Aarts ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties