Alcoholintoxicatie bij jongeren een groeiend probleem

Onderzoek
Diederik Bosman
Frea Kruisinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3363
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege alcoholintoxicatie bij adolescenten lijkt in Nederland toe te nemen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd is een risicofactor voor alcohol- en drugsproblemen op latere leeftijd en is geassocieerd met verminderde schoolprestaties, verkeersongevallen, criminaliteit en onveilig seksueel gedrag. Het is belangrijk om leeftijd, geslacht, omvang van het alcoholgebruik en ziekenhuisopnames van deze jongeren beter in kaart te brengen zodat dit een leidraad kan vormen voor de aanpak van dit probleem.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de belangrijke kenmerken van het alcoholmisbruik bij adolescenten?

Hoe werd dit onderzocht?

In deze retrospectieve studie zijn gegevens uit de periode 2007-2009 geanalyseerd. Maandelijks werden alle kinderartsen verzocht het aantal alcoholintoxicaties bij adolescenten te rapporteren. Bij de aldus geregistreerde patiënten werd de kinderarts gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen. Bij 80-89% van de aangemelde jongeren gebeurde dit.

Belangrijkste resultaten

Alhoewel het registratiesysteem zijn beperkingen heeft, is het aantal geregistreerde ziekenhuisopnamen onder adolescenten met een alcoholintoxicatie toegenomen, in het bijzonder bij jongens van 17 jaar oud. Intoxicaties komen even vaak voor bij meisjes als jongens. Alcoholintoxicatie leidt bij meisjes van 14-15 jaar en bij jongens van 16-17 jaar significant vaker tot ziekenhuisopname. De gemiddelde alcoholconcentratie bij meisjes lag lager terwijl er geen verschil werd waargenomen in de mate of duur van verminderd bewustzijn. Het alcoholmisbruik beperkt zich voornamelijk tot het weekend.

Consequenties voor de praktijk

De risicoleeftijd bij meisjes ligt rond de 14-15 jaar en bij jongens rond 16-17 jaar. Het eerder doorlopen van de puberteit is hiervoor een goede verklaring. Voor beide geslachten is een verschillende preventieve aanpak nodig die bij meisjes al op de basisschool moet beginnen.

Literatuur
  1. Bouthoorn SH, van Hoof JJ, van der Lely N. Adolescent alcohol intoxication in Dutch hospital centers of pediatrics: characteristics and gender differences. Eur J Pediatr. 2011 Feb 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21286749.

Auteursinformatie

Contact (d.k.bosman@amc.uva.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties