Alcoholintoxicatie bij jongeren een groeiend probleem
Open

In het kort
08-04-2011
Diederik Bosman en Frea Kruisinga

Waarom dit onderzoek?

Het aantal ziekenhuisopnames vanwege alcoholintoxicatie bij adolescenten lijkt in Nederland toe te nemen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd is een risicofactor voor alcohol- en drugsproblemen op latere leeftijd en is geassocieerd met verminderde schoolprestaties, verkeersongevallen, criminaliteit en onveilig seksueel gedrag. Het is belangrijk om leeftijd, geslacht, omvang van ...