AIDS; nieuwe ontwikkelingen. I. HIV-tests: tijd voor een actiever beleid

Opinie
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1034-6
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1036, 1043 en 1051.

Onlangs zijn er in het AIDS-onderzoek enkele belangrijke doorbraken geweest. Het meest in het oog springend is de grote vooruitgang die geboekt is op het gebied van de behandeling van HIV-infecties. Wij beschikken nu over krachtige antiretrovirale middelen die in de vorm van combinatietherapie de virusvermenigvuldiging sterk remmen of zelfs stoppen. In dit nummer van het Tijdschrift staat een artikel over die nieuwe middelen.1 Behandeling wordt aanbevolen indien de patiënt symptomen van de HIV-infectie heeft en bij HIV-positieven zonder symptomen indien het aantal CD4-cellen 6l is of de hoeveelheid viraal RNA in plasma > 10.000 kopieënml.

Er is echter nog een aantal vraagtekens. Onduidelijk is nog hoe lang het klinische effect van de combinatietherapie aanhoudt en of ziekteprogressie op de lange termijn kan worden voorkomen. Een ander belangrijk punt is de vraag op welk moment het beste…

Auteursinformatie

GG en GD, divisie Volksgezondheid en Milieu, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam, en Academisch Medisch Centrum, vakgroep Humane Retrovirologie, Amsterdam.

Prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog en epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties