Prevalentie en risicofactoren

Agressie op de afdeling Psychiatrie

Een gefrustreerde man heeft zijn handen omhoog.
Jelle J. Halma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6487

Waarom dit onderzoek?

Op een psychiatrische afdeling komt het regelmatig voor dat een patiënt agressief gedrag vertoont. Een beter inzicht in de oorzaken van agressie maakt het mogelijk om agressief gedrag te voorkomen of om gerichte interventies toe te passen.

Onderzoeksvraag

Wat is de prevalentie van agressief gedrag op een…

Auteursinformatie

Contact J.J. Halma (j.halma@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jelle J. Halma ICMJE-formulier
Agressie in de zorg vraagt brede aanpak

Gerelateerde artikelen

Reacties