Agressie in de zorg vraagt brede aanpak

Een gefrustreerde man heeft zijn handen omhoog.
H.P. (Peter-Jan) Verdonk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6654
Abstract

Agressief gedrag komt geregeld voor op psychiatrische afdelingen. Een recent overzichtsartikel van Nederlandse onderzoekers bracht dit in beeld. De onderzoekers keken onder andere naar risicofactoren voor zulk gedrag. Dat biedt aanknopingspunten voor preventie en een betere aanpak – niet alleen in de psychiatrie.

Agressief gedrag is een wijdverbreid fenomeen in de zorg. Een review van de Nederlandse onderzoeker Weltens bracht dit in beeld voor psychiatrische afdelingen;1 een beknopte weergave van deze review staat elders in het NTvG (D6487). Ook in andere sectoren van de zorg wordt melding gemaakt van agressief gedrag. Uit een recent onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS wordt duidelijk dat 74% van de medewerkers in zorg en welzijn in het afgelopen jaar in aanraking is gekomen met agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten.2

Sectoren waar veel agressie wordt beschreven zijn, naast de psychiatrie, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, de ambulancezorg en de jeugdzorg. Maar ook in de huisartsenpraktijken, de thuiszorg, de verpleeghuissector en ziekenhuizen wordt veel agressief gedrag van patiënten en cliënten gemeld. Het gaat niet alleen om agressief gedrag van patiënten en cliënten, ook van familieleden, vrienden of…

Auteursinformatie

Radboudumc, polikliniek Neuropsychiatrie, Nijmegen: drs H.P. Verdonk, MANP, verpleegkundig specialist GGZ.

Contact H.P. Verdonk (Peter-Jan.Verdonk@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
H.P. (Peter-Jan) Verdonk ICMJE-formulier
Agressie op de afdeling Psychiatrie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties