Troponine- en CRP-bepaling als voorbeeld

Afwijken van richtlijnen bij diagnostiek in de huisartsenpraktijk

Illustratie van een blauwe school vissen waarvan één gele vis weg zwemt.
Ralf E. Harskamp
Pier Woudstra
Ramon R. Gorter
Iris M. Wichers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7056
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over richtlijnen, en in het bijzonder over het afwijken van een richtlijn. Hoe pakt dat uit in de praktijk? En wat zijn argumenten om van een richtlijn af te wijken?

Het raadplegen van richtlijnen maakt het mogelijk om ons vak uit te oefenen op basis van de laatste inzichten.1 Richtlijnen geven houvast voor het ‘gemiddelde beleid’ bij de ‘gemiddelde patiënt’, maar de dagelijkse realiteit laat zich hierin dikwijls niet vangen.2 In deze klinische les gaan we verder in op het fenomeen ‘afwijken van de richtlijn’ aan de hand van twee patiënten uit de huisartsenpraktijk.

Patiënt A, een 85-jarige vitale vrouw die bekend is met diabetes mellitus, komt haar huis niet meer uit door een vermoeidheid die sinds enkele dagen bestaat. De huisarts legt daarom een visite bij haar af. De klachten zijn ontstaan na aanvallen van kortademigheid die meerdere malen optraden, tot enkele uren aanhielden en gepaard gingen met een doof gevoel in de linkerarm. De laatste aanval was gisteren. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts geen afwijkingen; de auscultatie van hart en longen is niet afwijkend en…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Huisartsgeneeskunde: dr. R.E. Harskamp, huisarts; afd. Kinderchirurgie: dr. R.R. Gorter, kinderchirurg. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Cardiologie, Leeuwarden: dr. P. Woudstra, cardioloog. Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnen, Utrecht: dr. I.M. Wichers, huisarts.

Contact R.E. Harskamp (r.e.harskamp@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ralf E. Harskamp ICMJE-formulier
Pier Woudstra ICMJE-formulier
Ramon R. Gorter ICMJE-formulier
Iris M. Wichers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties