Afsluiting van oesofagobronchiale fistels: betere resultaten met zelfexpanderende stents dan met plastic endoprothesen

Onderzoek
W. Kooijman
B.G. Taal
H. Boot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:845-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan van de resultaten van plastic endoprothesen en van zelfexpanderende stents bij patiënten met een oesofagobronchiale fistel.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Plaats

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Methode

In de periode 1 januari 1991-31 augustus 1995 waren er 42 patiënten met een oesofagobronchiale fistel vanwege een maligniteit in de oesofagus, de longen of het mediastinum bij wie een endoprothese werd geplaatst. Aanvankelijk werd een plastic endoprothese met speciale tulptrechter ingebracht (n = 24), later een gecoate zelfexpanderende stent (n = 18). Bij 7 patiënten was de fistel het eerste verschijnsel van de tumor, bij 35 patiënten was er een recidief na eerdere behandeling. De initiële kenmerken (geslacht, leeftijd, diagnose, voorafgaande therapie, klachten) van beide groepen waren gelijk.

Resultaten

Direct vóór het inbrengen van een plastic endoprothese was dilatatie nodig bij 23 patiënten (96); dit was het geval bij 4 patiënten (22) die een zelfexpanderende stent kregen. Complete afsluiting van de fistel werd bereikt bij 19 (79) respectievelijk 15 (83) van de patiënten. Reïnterventies waren nodig bij 8 (33) en 3 patiënten (17). Vroege, ernstige complicaties deden zich voor bij 4 (17) en 2 patiënten (11).

Conclusie

De zelfexpanderende stent was sneller en makkelijker in te brengen dan een plastic endoprothese en effectief wat betreft het afsluiten van de oesofagobronchiale fistel.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie en Medische Oncologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Mw.W.Kooijman, co-assistent; mw.dr.B.G.Taal, internist; dr.H.Boot, gastro-enteroloog.

Contact mw.dr.B.G.Taal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties