Afkortingen in het dagelijks taalgebruik: stop ermee

Perspectief
Aurélie C. Girbes
Armand R.J. Girbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1414
Abstract

Afkortingen van lange woorden worden veelvuldig gebruikt om de leesbaarheid van een tekst te vergemakkelijken en om de tekst te verkorten. Dit kan de communicatie – wellicht – gemakkelijker maken wanneer zowel degene die de afkorting gebruikt als degene die haar leest of hoort, de afkorting kent. Een goed gebruik in wetenschappelijke publicaties is dat een afkorting voluit wordt geschreven wanneer deze voor de eerste keer wordt gebruikt, zodat er voor de lezer geen misverstand kan bestaan wat er precies mee bedoeld wordt. Een eventuele aparte lijst met afkortingen kan de lezer bovendien helpen om de repetitief in de tekst voorkomende afkortingen te herkennen en te vertalen naar het juiste begrip. Het gebruik van afkortingen is ook al erg lang gemeengoed in de gesproken taal, maar dit gebruik is – mogelijk onder invloed van sms en whatsapp – naar onze stellige indruk enorm toegenomen.

Verwarring door afkortingen

Waar iemand voorheen…

Auteursinformatie

LUMC, Leiden.

A.C. Girbes, BSc, coassistent

VUmc, afd. Intensive Care Volwassenen, Amsterdam.

Prof. dr. A.R.J. Girbes, intensivist-klinisch farmacoloog.

Contact prof. dr. A.R.J. Girbes (a.girbes@planet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Aurélie C. Girbes ICMJE-formulier
Armand R.J. Girbes ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties