Adultrespiratory distress syndrome.

Media
A. Artigas
F. Lemaire
P.M. Suter
W.M. Zapol
R.J.A. Goris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1480

Adultrespiratory distress syndrome. Onder redactie van A.Artigas, F.Lemaire, P.M.Suter en W.M.Zapol. 535 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, Edinburgh 1992. ISBN 0-443-03453-2. Prijs: geb. £ 90,-.

Sedert 25 jaar houden de diffusiestoornissen in de long, optredend bij patiënten met ernstige infecties, pancreatitis of trauma clinici en onderzoekers bezig. Dit boekwerk onderscheidt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties