Klinische aspecten van het zogenaamde adult respiratory distress syndrome

Klinische praktijk
J.H. Zwaveling
F. Teding van Berkhout
B.S. van Asbeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:122-6

Zie ook het artikel op bl. 117.

In een inmiddels klassiek geworden artikel beschreven Ashbaugh et al. in 1967 12 patiënten bij wie zich een acute respiratoire insufficiëntie ontwikkelde in aansluiting op een ernstig trauma of in het verloop van een ernstige, niet primair pulmonale ziekte.1 Al deze patiënten hadden tevoren volstrekt normale longen. Hoewel de primaire aandoening sterk uiteenliep, openbaarde zich binnen 48 uur na het trauma of het begin van de ziekte een opvallend uniform ziektebeeld. Dit ziektebeeld werd gekenmerkt door een snel progressieve dyspnoe en bilaterale, wolkige afwijkingen op de thoraxfoto. Meer dan de helft van deze patiënten overleed. Pathologisch-anatomisch onderzoek van longweefsel van overleden patiënten liet een opvallende gelijkenis zien met het beeld van de longen bij hyaliene-membranenziekte, een syndroom bij premature kinderen dat waarschijnlijk berust op een tekort aan longsurfactans. Naar analogie met dit ‘infantile respiratory distress syndrome’ spraken Ashbaugh et al. van het…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Utrecht.

Hart-Long Instituut: F.Teding van Berkhout, longarts.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: dr.B.S.van Asbeck, internist.

Contact Afd. Reanimatie en Klinische Toxicologie: J.H.Zwaveling, internist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties