Adrian Stokes en ‘trench jaundice’
Open

Historisch perspectief
24-03-2015
Peter C. Wever
Aanvaard op 04-02-2015.
Gepubliceerd op 24-03-2015.
In print verschenen in week 22 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8648