Adjuvante regionale geïsoleerde perfusie van de extremiteiten bij patiënten met een melanoom in stadium I dikker dan 1,5 mm

Onderzoek
B.B.R. Kroon
H. Schraffordt Koops
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2042-7
Abstract

Samenvatting

De toepassing van regionale geïsoleerde perfusie met melfalan als adjuvante behandeling bij patiënten met een stadium I-melanoom van een extremiteit is controversieel. In dit retrospectieve onderzoek werden de resultaten van 227 geperfundeerde patiënten uit het Academisch Ziekenhuis te Groningen vergeleken met 238 zorgvuldig gematchte, niet-geperfundeerde patiënten uit 5 ziekenhuizen in Nederland en Westfalen. Bij alle patiënten vond ruime lokale excisie van het primaire melanoom plaats, dat steeds een dikte had van 1,5 mm volgens Breslow of meer. Een ‘proportional hazards’ regressie-analyse bracht enkele significante prognostische factoren aan het licht waarvan naast infiltratiediepte, ulceratie, leeftijd en geslacht tumordikte de meest belangrijke bleek te zijn. Als voor deze factoren gecorrigeerd werd, was er geen statistisch significant effect van perfusie aan te tonen op het verloop van de ziekte, met name niet op het ontstaan van een recidief in de geperfundeerde extremiteit (p = 0,61), op het ontstaan van regionale lymfkliermetastasen (p = 0,11), op het ontstaan van metastasering op afstand (p = 0,73), op het ziektevrije interval (p = 0,42) en op de overlevingsduur (p = 0,90). Ook bij subgroepanalyse werd er voor adjuvante perfusie geen statistisch significant voordeel gevonden.

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Huis, afd. Chirurgie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.B.B.R.Kroon, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Groningen.

Prof.dr.H.Schraffordt Koops, chirurg.

Contact dr.B.B.R.Kroon

Verantwoording

Rapporteurs namens H.R.Franklin, H.Schraffordt Koops, J.Oldhoff, B.M.Czarnetzki, E.Macher, B.B.R.Kroon, K.Welvaart, J.W.van der Velden, E.van Dijk, E.P.van der Esch, J.W.Oosterhuis, S.J.Huisman, A.A.M.Hart en Ph.Rümke, van wie de oorspronkelijke, uitgebreidere versie van dit artikel werd gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology (1988; 6: 701-8) met als titel 'To perfuse or not to perfuse? A retrospective comparative study to evaluate the effect of adjuvant isolated regional perfusion in patients with stage I extremity melanoma with a thickness of 1.5 mm or greater'.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties