Wat is de winst voor patiënten met een ‘community-acquired’ pneumonie?

Adjuvante behandeling met corticosteroïden

Opinie
Wim G. Boersma
Dominic Snijders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5953
Abstract

Onlangs werd in de European Respiratory Journal een onderzoek gepubliceerd dat liet zien dat adjuvante behandeling met een corticosteroïd de opnameduur verkort bij patiënten met een ‘community-acquired’ pneumonie. Wat voegt deze bevinding toe aan de huidige literatuur? En wat zijn de consequenties voor de praktijk?

Adjuvante behandeling met corticosteroïden naast antibiotica werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw al onderzocht bij patiënten met een pneumokokkenpneumonie. Patiënten die met hydrocortison behandeld werden, lieten een beter en sneller klinisch herstel zien. In de daaropvolgende decennia zijn er meerdere studies verricht naar het effect van corticosteroïden bij patiënten met een sepsis, ‘community-acquired’ pneumonie (CAP) of onlangs bij patiënten met covid-19. In dit artikel geven wij een kort overzicht van de literatuur over de adjuvante behandeling met een corticosteroïd bij patiënten met een CAP.

Werkingsmechanisme

Bij patiënten met een CAP gaat de eerste inflammatoire respons gepaard met een sterke productie van pro-inflammatoire cytokinen in het serum, van met name IL-6, IL-10 en TNF-α, en in de aangedane long(en), van onder meer IL-1β, IL-6 en TNF-α. Deze pro-inflammatoire reactie is bij een bacteriële pneumonie het meest uitgesproken. Glucocorticosteroïden kunnen door de lipofiele eigenschappen gemakkelijk diffunderen door de celmembraan…

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuis, afd. Longziekten, Alkmaar: dr. W.G. Boersma, longarts. Spaarne Gasthuis, afd. Longziekten, Haarlem: dr. D. Snijders, longarts.

Contact W.G. Boersma (w.boersma@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wim G. Boersma ICMJE-formulier
Dominic Snijders ICMJE-formulier
Kortere opnameduur door orale glucocorticoïden
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties