Hoe te behandelen?

Acuut obstruerend coloncarcinoom én levermetastasen

Klinische praktijk
Carlijn I. Buis
Robbert J.I. Bosker
Frank ter Borg
Mirre E. de Noo
Mike S.L. Liem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4817
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De incidentie van patiënten die zich presenteren met acuut obstruerend coloncarcinoom en synchrone levermetastasen zal stijgen.

Casus

Een 70-jarige en een 71-jarige man hadden beiden een acuut obstruerend coloncarcinoom met levermetastasen. Bij beide patiënten werd endoscopisch een stent geplaatst in het colon descendens, waarmee het acute probleem succesvol werd verholpen. De eerste patiënt onderging 5 weken later een electieve chirurgische ingreep waarbij zowel het coloncarcinoom als de levermetastasen werden gereseceerd. De tweede patiënt had uitgebreidere metastasen en kreeg eerst chemotherapie. Na 6 kuren waren de levermetastasen resectabel; hij onderging een ‘two-stage’-leverresectie gecombineerd met een linkszijdige hemicolectomie.

Conclusie

Met deze casussen laten wij zien dat stentplaatsing als alternatief voor een acute operatie de patiënt 1 of zelfs 2 operatieve ingrepen (namelijk aanleggen en opheffen van een stoma) kan besparen. Bovendien biedt stentplaatsing een goede uitgangspositie voor een in opzet curatief behandeltraject, óók in het geval van levermetastasen bij een acuut obstruerend coloncarcinoom.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Afd. Chirurgie: dr. C.I. Buis, aios heelkunde; R.J.I. Bosker, chirurg; dr M.E. de Noo, aios heelkunde; dr. M.S.L. Liem, chirurg.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr F. ter Borg, mdl-arts.

Contact dr. C.I. Buis (c.i.buis@dz.nl)

Verantwoording

Drs. R. Vossenkaul, aios radiologie in het Deventer Ziekenhuis, beoordeelde de beelden.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Carlijn I. Buis ICMJE-formulier
Robbert J.I. Bosker Niet beschikbaar
Frank ter Borg ICMJE-formulier
Mirre E. de Noo ICMJE-formulier
Mike S.L. Liem ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties