Acute pancreatitis na het toedienen van propofol

Klinische praktijk
Joep G.F. Scholten
Evert J. Buijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7115
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Propofol is een veelgebruikt en veilig anestheticum. Bekende complicaties zijn pijn bij het inspuiten en dosisafhankelijke hypotensie. Verder komen allergische reacties en hypertriglyceridemie voor. Na langdurigere toediening kan het propofol-infusiesyndroom ontstaan. Acute pancreatitis is een minder bekende complicatie.

Casus

Wij presenteren een 72-jarige patiënt die een totale-heupprothese kreeg die een jaar later werd gereviseerd. Tijdens beide operaties werd propofol toegediend. Beide ingrepen werden postoperatief gecompliceerd door acute pancreatitis. Verschillende bekende oorzaken werden uitgesloten. Propofol leek in beide gevallen de oorzaak van de pancreatitis, hoewel een multifactoriële oorzaak niet geheel viel uit te sluiten.

Conclusie

Pancreatitis na propofoltoediening is zeldzaam. Door toename van het gebruik van propofol en toediening door verschillende zorgprofessionals zal pancreatitis vaker gaan voorkomen. Bij patiënten die na toediening van propofol abdominale klachten ontwikkelen, moet aan de mogelijkheid van pancreatitis worden gedacht en gerichte diagnostiek worden ingezet.

Auteursinformatie

Gelre ziekenhuizen, afd. Anesthesie, Pijnbestrijding en Intensive Care, Apeldoorn.

Drs. J.G.F. Scholten en drs. E.J Buijs, anesthesiologen.

Contact drs. J.G.F. Scholten (j.scholten@gelre.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Joep G.F. Scholten ICMJE-formulier
Evert J. Buijs ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties