Acute nierinsufficiëntie en hypertensieve encefalopathie na gebruik van Baralgin

G.J. van der Vlist
A.J. van Vught
R.A.M.G. Donckerwolcke
A.F.A.M. Schobben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1922-4
Abstract

Samenvatting

Bij een 11-jarige jongen ontstonden acute nierinsufficiëntie met hypertensie en hypertensieve encefalopathie na toediening van vier Baralgin-zetpillen voor kinderen na operatie wegens strengileus. De relatie tussen metamizol, een component van Baralgin, en acute nierinsufficiëntie wordt waarschijnlijk gemaakt. De ziektegeschiedenis illustreert dat het voorschrijven van anti-inflammatoire farmaca, ook wanneer dit geen steroïden zijn, met terughoudendheid dient te geschieden, zeker in situaties waarin het renine-angiotensinesysteem is geactiveerd.

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

Afd. Algemene Intensive Care: G.J.van der Vlist en A.J.van Vught, kinderartsen.

Afd. Nefrologie: dr.R.A.M.G.Donckerwolcke, kinderarts.

Academisch Ziekenhuis, Utrecht.

Drs.A.F.A.M.Schobben, ziekenhuisapotheker.

Contact G.J.van der Vlist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Nijmegen, november 1987,

Naar aanleiding van het artikel van Van der Vlist et al. willen wij nog eens wijzen op de bijwerking van het door de auteurs gebruikte diazoxide (Hyperstat) (1987;1922-4). Hoewel in de oudere literatuur wordt beweerd dat diazoxide alleen werkt als het snel of nog beter zeer snel wordt toegediend, zijn er inmiddels bij de zogenaamde bolusinjectie ongeveer 40 ernstige complicaties gemeld, zowel cerebrale als cardiale en is door ons al meermalen aangetoond dat ook langzame infusie zeker werkzaam is.1-8 Ook andere auteurs hebben gezocht naar een minder gevaarlijke toediening en geven met tussenpozen injecties in kleinere hoeveelheden.39 Het lijdt geen twijfel dat bij een hypertensieve encefalopathie snel handelen geboden is, doch een infusie, met zo nodig nog een herhaling lijkt meer aangewezen dan de snelle injectie met zijn onvoorspelbare bloeddrukdaling.7 Ook bij jongeren bestaat het gevaar dat de cerebrale autoregulatie wordt verstoord en ernstige complicaties optreden.410 Naar onze mening dient de hypertensieve crisis heden behandeld te worden met nifedipine en als dit onvoldoende werkzaam is, met een langzame infusie van nitroprusside-natrium of diazoxide.8

Th. Thien
F.Th.M. Huysmans
Literatuur
 1. Mroczek WJ, Leibel BA, Davidov M, Finnerty FA. The importance of the rapid administration of diazoxide in accelerated hypertension. N Engl J Med 1971; 285: 603-6.

 2. Sherrard DJ. Treatment of hypertensive crisis with diazoxide. N Engl J Med 1975; 292: 266.

 3. Ram CVS, Kaplan NM. Individual titration of diazoxide dosage in the treatment of severe hypertension. Am J Cardiol 1979; 43: 627-30.

 4. Ledingham JGG, Rajagopalan B. Cerebral complications in the treatment of accelerated hypertension. Q J Med 1979; 48: 25-41.

 5. Kanada SA, Kanada DJ, Hutchinson RA, Delon WU. Angina-like syndrome with diazoxide therapy for hypertensive crisis. Ann Intern Med 1976; 84: 696-9.

 6. Kumar GK, Dastoor FC, Rodriguez Robayo J, Razzaque MA. Side effects of diazoxide. JAMA 1976; 235: 275-6.

 7. Thien Th, Huysmans FThM, Koene RAP. Diazoxide bij de hypertensieve crisis: snelle injectie of langzame infusie. [LITREF JAARGANG="1981" PAGINA="1823-8"]Ned Tijdschr Geneeskd 1981; 125: 1823-8.[/LITREF]

 8. Huysmans FThM, Thien Th, Koene RAP. Acute treatment of hypertension with slow infusion of diazoxide. Arch Intern Med 1983; 882-4.

 9. Waugh WH. Efficacy of slow injection of diazoxide in accelerated hypertension. NC Med J 1977; 39: 448-51.

 10. Cole DH, Sneddon M, Fletcher RF, et al. Blindness after treatment of malignant hypertension. Br Med J 1979; 279: 245-6.

 11. Huysmans FThM, Sluiter HE, Thien Th, Koene RAP. Acute treatment of hypertensive crisis with nifedipine. Br J Clin Pharmacol 1983; 16: 725-7.

G.J.
van der Vlist

Utrecht, december 1987,

Collega Thien wijst terecht op mogelijke complicaties van snelle intraveneuze toediening van diazoxide (Hyperstat). Bij kinderen zijn ernstige cerebrale dan wel cardiale complicaties bij snelle toediening van diazoxide niet beschreven. Wijzelf zagen met langzame intraveneuze toediening van het middel bij een aantal patiënten een onvoldoende bloeddrukdaling optreden. Daarom wordt in bedreigende situaties aan bolusinjectie de voorkeur gegeven. Toediening van nifedipine per os is bij intensive care-patiënten, zeker indien zij neurologische stoornissen hebben en vaak continue drainage van maaginhoud ondergaan, niet altijd een werkzaam alternatief.

G.J. van der Vlist
A.J. van Vught
R.A.M.G. Donckerwolcke
A.F.A.M. Schobben