Acute nierfunctiestoornissen door niet-steroïde anti-inflammatoire farmaca

Klinische praktijk
S.J.H. van Deventer
L.W. Statius van Eps
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:721-5

Inleiding

Het laatste decennium is er een sterke toename geweest in het gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (non-steroidal anti-inflammatory drugs: NSAID's). Behalve acetylsalicylzuur zijn er momenteel ongeveer 50 preparaten beschikbaar, onder te verdelen in 6 klassen (tabel). Een aantal van deze preparaten is zonder recept in de apotheek of bij de drogist onbeperkt verkrijgbaar. Onlangs is de krachtige cyclo-oxygenaseremmer ibuprofen ook vrij in de handel gekomen.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat NSAID's naast de bekende gastro-intestinale bijwerkingen ook nefrologische bijwerkingen hebben.1-11 Men onderscheidt tegenwoordig enige renale syndromen, zowel acute als chronische, die door het gebruik van NSAID's kunnen ontstaan. Zo kent men de acute nierinsufficiëntie, de chronische nierbeschadiging (met papilnecrose), het reversibele nefrotische syndroom, de interstitiële nefritis, acute glomerulitis en de stoornissen in de water- en elektrolytenhuishouding. De acute en subacute syndromen zullen in dit caput selectum nader besproken worden.

Prostaglandinen, nsaid's en de

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

S.J.H.van Deventer, assistent-geneeskundige, en dr.L.W.Statius van Eps, internist.

Contact dr.L.W.Statius van Eps

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties