Acute nierinsufficiëntie door bilaterale ureterobstructie na appendectomie bij een 6-jarige jongen

Klinische praktijk
M.E. van Linde
E. van Pinxteren-Nagler
P. Klinkert
T.P.V.M. de Jong
C.H. Schröder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:754-6
Abstract

Samenvatting

Bij een 6-jarige jongen ontstond macroscopische hematurie op de 4e dag na appendectomie wegens appendicitis acuta, waarbij de appendix geperforeerd bleek. In de volgende dagen nam de diurese af en ontstonden malaise, onderbuikpijn, misselijkheid en braken. Bij een beleid van ruime vochttoediening herstelde de diurese zich en verdwenen de klachten binnen enkele dagen. In de postoperatieve fase na appendectomie bij kinderen moet men alert zijn op het ontstaan van acute nierinsufficiëntie door bilaterale ureterobstructie als gevolg van oedeem van de achterste blaaswand, ook als met behulp van echografie slechts lichte tot matige afwijkingen aantoonbaar zijn. Terwijl men in afwachting is van decompressie door middel van het inbrengen van bilaterale ureterstents, teneinde irreversibele renale schade te voorkomen, lijkt een ondersteunend beleid met vochttoediening op geleide van de diurese aangewezen.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, locatie MCL Noord, Mr. P.J.Troelstraweg 78, 8917 CR Leeuwarden.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.M.E.van Linde, co-assistent; mw.E.van Pinxteren-Nagler, kinderarts.

Afd. Chirurgie: P.Klinkert, chirurg.

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht.

Prof.dr.C.H.Schröder, kindernefroloog; T.P.V.M.de Jong, kinderuroloog.

Contact mw.E.van Pinxteren-Nagler

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties