Verwarring bij patiënt en specialist

Acute neuropsychiatrie

Klinische praktijk
Hester Eppinga
Simone P. Smook
C. R. (Vincent) Jiawan
Ingeborg Bosma
Willeke H. van Zelst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4024
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Encefalitis door auto-antistoffen tegen de N-methyl-D-aspartaat-receptor (NMDAR) is een progressieve auto-immuunziekte die onbehandeld een slechte prognose heeft.

Casus

Een 58-jarige man met een blanco voorgeschiedenis bezocht de SEH na een collaps op zijn werk. Binnen enkele uren ontstonden acute neuropsychiatrische symptomen met een wisselend bewustzijn, gedragsverandering, agressie, incoherentie en motorische onrust. Aanvankelijk liet aanvullend onderzoek van het bloed en de liquor geen afwijkingen zien en was ook het eeg niet afwijkend. In de daaropvolgende dagen ontstonden katatonie, orofaciale dyskinesieën en autonome functiestoornissen die uiteindelijk leidden tot respiratoire insufficiëntie en opname op de Intensive Care. Nu toonde het eeg wel encefalopathische afwijkingen en was er bij liquoronderzoek een geringe pleiocytose. Patiënt werd behandeld met intraveneus methylprednisolon en immunoglobulinen. Anti-NMDAR-antistoffen waren aanwezig in het bloed en de liquor. Bij screenend onderzoek naar een maligniteit werd een kleincellig longcarcinoom vastgesteld, waarvoor patiënt behandeld werd met cytostatica.

Conclusie

Acute neuropsychiatrische symptomen bij een patiënt van middelbare leeftijd met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis zijn suggestief voor een onderliggende somatische oorzaak. Tijdige herkenning en behandeling van een anti-NMDAR-encefalitis is van groot belang voor de prognose.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen. Afd. Psychiatrie: dr. H. Eppinga, aios; drs. C.R. Jiawan en dr. W.H. van Zelst, psychiaters. Afd. Neurologie: drs. S.P. Smook, aios; dr. I. Bosma, neuroloog.

Contact H. Eppinga (h.eppinga@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hester Eppinga ICMJE-formulier
Simone P. Smook ICMJE-formulier
C. R. (Vincent) Jiawan ICMJE-formulier
Ingeborg Bosma ICMJE-formulier
Willeke H. van Zelst ICMJE-formulier
Auto-immuunencefalitis

Gerelateerde artikelen

Reacties