Acute hamstringblessures bij sporters
Open

Stand van zaken
13-01-2015
Gustaaf Reurink, Johannes L. Tol en Robert-Jan de Vos

Reacties (1)

Piet van Loon
26-01-2015 11:36

Acute hamstringblessures

Het artikel van de Reurink e.a.. behandelt een van de meest voorkomende (sport)blessures. Het artikel beschrijft hoe de medici vanaf het het vermoeden op het bestaan van een hamstringruptuur kunnen gaan handelen.Het gaat echter voorbij aan de hamvraag, waarom juist deze blessure zo frequent voorkomt. Ook bij de jeugd, zeker bij hen die voetballen, is de kans op deze blessure erg groot ( Rapport Veiligheid.NL 2012). Er is ook een enorme stijging in voorkomen in de loop van 5 jaar opgetreden. Terwijl het voorkomen van dit soort letsels een speerpunt van (ook) de medische wereld kan zijn.Spieren die snel rupturen kunnen oplopen, moeten uit de aard van hun fysiologie al op verhoogde spanning staan.Deze "thightness" is welbekend, wordt nu ook bij de jeugd zeer veelvuldig geconstateerd en is volgens onze leerboeken een uiting van overmatig gebruik van juist de hamstrengen (in tegenstelling tot de bilspieren) om bij de staande en lopende mens de extensie van de hele romp (WK en bekken) te waarborgen. Door de vrij ernstige en zeer lang doorwerkende effecten van het in flexiestand verkeren van de wervelkolom (gebrek buikligging, te vroeg en te veel gebruik zitstoeltjes kinderen en het sterk toegenomen zittend leven van schoolgaande kinderen, aangevuld met vele schermuren thuis) komen steeds meer generaties met deze incidentiestijgingen in letsels en degeneratieproblemen van het steun--en bewegingsapparaat in aanraking. In het vroegere schoolgymnastiekonderwijs werd er door gericht, maar alzijdig "rekken en strekken" en  opletten of houding en looppatroon zich wel goed ontwikkelden, aan op bekende wetenschap rond deze realties, aan goede preventie gedaan. Het wegzakken van de goede kennis en kunde rond de ontwikkeling van goede houdingen en looppatronen bij de jeugd en de nu ontbrekende kennis over het hoe en waarom van "thightness" maken, dat er nu, hoe goed beschreven ook in onderhavig artikel , moet worden gedweild met de kraan open. Echter bij het tegelijk aanpakken van het onderliggend probleem, de in opbouw en veerkracht  niet optimaal ontwikkelde wervelkolom, kan de incidentie en de recidiefkans waarschijnlijk sterk gereduceerd worden. Dit vraagt inspanningen van overheid, ouders, leerkrachten en sportbegeleiders.
 

Piet van Loon, orthopeed

P.J.M. van Loon; J.A Grotenhuis;H Weinans, A.Soeterbroek : De Gameboygeneratie verleert haar goede houding. Medisch Contact 2013, augustus 1, 1602-1604

PJM van Loon, AWM Zeegers, AM Soeterbroek en PCM Koster.  Goed goed en goed bewegen gaan samen, maar niet meer vanzelf (1 en 2). Achtergronden en handvatten voor de preventietaak van leraren Lichamelijke Opvoeding. L-O 2, 23 maart 2013: 4 en 36