Liespijn bij sporters

Klinische praktijk
Rick J.M. Sanders
Arjan P.J. Kokshoorn
Karel A. Kolkman
Wybren A. van der Wal
Corné J.M. van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7787
Abstract

Dames en Heren,

Liespijn bij sporters is een veelvoorkomende klacht, die zich zowel acuut als chronisch kan uiten. Gezien de wens tot snelle hervatting van de sportactiviteiten bezoeken patiënten met liespijn vaak kort na het begin van de klachten de huisartsenpraktijk. Bij de sportieve patiënt kan liespijn veel verschillende oorzaken hebben. Dit illustreren wij aan de hand van 3 casussen. In de beschouwing volgt een toelichting op de differentiaaldiagnose van liespijn.

Patiënt A, een 18-jarige man die op hoog niveau voetbalt, meldt zich bij de huisarts omdat hij sinds enkele weken spontaan ontstane pijn in zijn rechter lies heeft. Hij vertelt dat hij tijdens het voetballen vooral bij snelle draaibewegingen pijnscheuten voelt waarbij de pijn niet uitstraalt. Bij palpatie is de lies drukpijnlijk zonder dat er een zwelling aanwezig is. De heupfunctie is niet-afwijkend. Vanwege aanwijzingen voor een adductorentendinopathie verwijst de huisarts patiënt door naar de fysiotherapeut. De liespijn blijft…

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Arnhem.

Drs. R. Sanders, anios orthopedie; drs. A.P.J. Kokshoorn, sportarts; dr. K.A. Kolkman, traumachirurg; drs. W.A. van der Wal, aios orthopedie; dr. C.J.M. van Loon, orthopedisch chirurg.

Contact drs. R.J.M. Sanders (rjmsanders88@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rick J.M. Sanders ICMJE-formulier
Arjan P.J. Kokshoorn ICMJE-formulier
Karel A. Kolkman ICMJE-formulier
Wybren A. van der Wal ICMJE-formulier
Corné J.M. van Loon ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Matthieu
Dr. MJCM Rutten

Geachte redactie,

Ik las met interesse het artikel 'Liespijn bij sporters'.

Ondanks vele eerdere contacten met de redactie in het verleden vanwege radiologische omissies in uw artikelen en de toezegging dat voortaan een radioloog zou worden betrokken of geraadpleegd indien een artikel radiologische informatie bevat, blijkt de praktijk weerbarstiger.

Ter illustratie:

1. In het onderschrift van figuur 1 wordt met stelligheid beweert dat er sprake is van een labrumscheur. Echter het kan hier ook zeer wel een anatomische variant betreffen zoals een sublabrale recesses. Deze opname is daarvoor niet bewijzend.

2. Het onderschrift van figuur 1 meld "....in het zwart aankleurende labrum" Dit is incorrect en duidelijk een geschrift van iemand die geen kennis van zaken heeft hetgeen de lezer afleid en storend is. Er is nl geen sprake van 'aankleuring'. Daarvan kan slechts sprake zijn indien er intraveneus contrast is toegedoend en daarvan is bij dergelijke onderzoeken nooit sprake. Er had moeten staan: Het labrum heeft een lage signaalintensiteit.

3. Het onderschrift van figuur 2 vermeld een verwijzing naar 'patient B'. Dit moet echter 'patient C' zijn.

4. Bij beide figuren had niet alleen vermeld moeten staand dat het MRI opnamen betreffen, maar ter informatie van de lezers ook de gebruikte scan sequentie. Bv bij figuur 1 had vermeld moeten staan dat het een coronale T1 fatsaturatie opname betreft en bij figuur 2 dat het hier een T2 fatsaturatie of bv STIR opname betreft.

Het artikel 'Liespijn bij sporters' (NTVG 2014; 158(44):A7787:1896-1900) toont weer aan hoezeer die radiologische inbreng benodigd is. Dit is van belang omdat het ontbreken van radiologisch niveau de radiologische lezers afdrijft van het NTVG terwijl ik juist vindt dat uw tijdschrift een heel belangrijke brugfunctie heeft tussen kliniek en radiologie.

Matthieu Rutten, radioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wim
van Geldrop

De vele spelfouten in deze reactie zijn mij een gruwel en leiden mij af van de boodschap.

Wim van Geldorp, huisarts
 

[redactie: Wij redigeren reacties niet. Auteurs zondigen dus voor eigen rekening tegen het Nederlands]