Acute gepaste zorg

Tanca Minderhoud
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1161

Tanca Minderhoud is in opleiding tot internist acute geneeskunde. Samen met 3 collega’s schrijft zij over de werkervaringen in dit relatief nieuwe vakgebied. De opleiding in Rotterdam wordt verzorgd vanuit het Erasmus MC in samenwerking met het Maasstad ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis (t.minderhoud@erasmusmc.nl).

Woensdagochtend 10:00 uur op de SEH. Zojuist heb ik visite gelopen op de afdeling Kort Verblijf, waar ik de mensen heb gezien die gisteren of eergisteren opgenomen zijn. 4 patiënten, uiteenlopende problemen, met eigenlijk als enige overeenkomst dat ze minder dan 48 uur geleden op de SEH zijn binnengekomen. Het is elke keer weer een uitdaging om te ontrafelen waar de patiënt precies voor komt. Natuurlijk zijn er heel duidelijke casussen, maar veel vaker ligt de situatie toch subtieler.

De patiënt van vorige week bijvoorbeeld kwam voor hypoglykemie, maar bleek de volgende ochtend een lichte bovenbuikpijn te hebben. Hoewel de…

Geen koude douche

Ook interessant

Reacties