Acute coffeïne-intoxicatie na het innemen van 'herbal energy'-capsules
Open

Casuïstiek
14-07-2008
H.E. Kromhout, A.M. Landstra, M. van Luin en P.A. van Setten

Twee jongens van 15 en 17 jaar oud bezochten de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege krampende pijn in epigastrio, misselijkheid en braken na inname van ‘partypillen’. Lichamelijk onderzoek toonde bij beiden een sinustachycardie en drukpijn in epigastrio. Laboratoriumonderzoek liet een duidelijke hypokaliëmie en een lichte hyperglykemie zien. Bij navraag hadden zij respectievelijk 5 en 3 ‘herbal energy’-capsules ingenomen; deze zouden volgens de bijsluiter 200 mg coffeïne per stuk bevatten. Toxicologische analyse toonde bij beide patiënten een sterk verhoogde serumcoffeïneconcentratie. De berekende piekconcentraties lagen in het toxische bereik. Deze hadden kunnen leiden tot ernstige complicaties, zoals convulsies. Uit farmaceutische analyse van deze ‘Supercap Xtreme’-capsules bleek dat ze 700 mg of meer coffeïne bevatten. Achteraf gezien zijn alle gepresenteerde klachten toe te schrijven aan een coffeïne-intoxicatie. De samenstelling van deze capsules is onbetrouwbaar; dit kan leiden tot levensbedreigende situaties.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1583-6