Actinomyces-infectie bij IUD-draagsters

Klinische praktijk
I.M.B. Russel
A.J.M. Roex
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2369-71

Dames en Heren,

Hoe vaak ziet een huisarts of een gynaecoloog niet als uitslag van een cervixuitstrijkje van een patiënte met een ‘intrauterine device’ (IUD) een Actinomyces israelii-- infectie? Zelden wordt deze behandeld. Toch kan deze onschuldige infectie leiden tot een ‘pelvic inflammatory disease’ (PID) en zo een infectieus of ruimte innemend proces in het abdomen veroorzaken. In deze vorm kan ook de internist of de chirurg met dit micro-organisme te maken krijgen. Een doorgemaakte PID kan nadelige gevolgen hebben voor de fertiliteit en vergroot de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

De abdominale Actinomyces-infectie blijkt nogal eens diagnostische problemen op te leveren. Helaas wordt deze diagnose vaak pas postoperatief gesteld.1-3 Reden genoeg om dit ziektebeeld weer eens onder uw aandacht te brengen aan de hand van de volgende ziektegeschiedenis.

Patiënt A was een 53-jarige vrouw die vanaf 1976 een IUD droeg. De uitslag van het controle-cervixuitstrijkje in 1980 was…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Mw.I.M.B.Russel, co-assistent.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

Dr.A.J.M.Roex, gynaecoloog.

Contact dr.A.J.M.Roex

Ook interessant

Reacties