Individuele zelfbeschikking versus eerbied voor menselijke waardigheid

Actieve donorregistratie: mogelijk conflict tussen 2 gelijkwaardige mensenrechten

Perspectief
Martin A.J.M. Buijsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1418
Abstract

Samenvatting

Het politieke debat over de invoering van actieve donorregistratie lijkt zich toe te spitsen op de vraag of beperking van het mensenrecht op lichamelijke integriteit te rechtvaardigen is. Maar die vraag miskent de kwestie. De Nederlandse staat is ook gehouden het recht op toegang tot gezondheidszorg progressief te verwerkelijken. Dat het een sociaal mensenrecht betreft, doet aan het gewicht van het te beschermen belang niets af. Als actieve donorregistratie inderdaad tot meer transplantaties leidt, biedt zij de mogelijkheid om het ene recht progressief te verwezenlijken zonder afbreuk te doen aan het andere.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en Erasmus School of Law, Rotterdam.

Contact Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen, jurist en filosoof (buijsen@bmg.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Martin A.J.M. Buijsen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties