ACE-inhibitie niet effectief bij voorkómen van restenose na coronaire stentimplantatie

Onderzoek
C.I. Buis
S.J.L. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2051

Coronaire stentimplantatie (CSI) gaat bij geselecteerde patiëntengroepen gepaard met minder restenose en coronaire occlusie dan conventionele ballonangioplastiek. Niettemin is het ontstaan van restenose van het behandelde coronairvat een belangrijk medisch probleem. In epidemiologische onderzoeken is gevonden dat homozygotie voor het deletie(D)-allel van het gen dat codeert voor de aanmaak van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties