Gewicht van patiënten met een herseninfarct vaak niet goed geschat

Accurate gewichtschatting voor een veilige dosering

Opinie
Stephanie I.W. van de Stadt
Sander M. van Schaik
Renske M. van den Berg-Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8909
Abstract

Patiënten met een acuut herseninfarct moeten zo snel mogelijk behandeld worden met intraveneuze trombolyse om de kans op functioneel herstel zo groot mogelijk te maken (‘time is brain’). Trombolyse vindt plaats door toediening van 0,9 mg/kg recombinant plasminogeenactivator (‘recombinant tissue plasminogen activator’, rt-PA). Het spreekt voor zich dat zo snel mogelijk moet gebeuren, met een zo kort mogelijke ‘door-to-needle time’. Dit is de tijd van aankomst op de Spoedeisende Hulp tot aan het starten van de trombolyse. In Nederland streven wij naar een door-to-needle time < 30 min bij ten minste 80% van de patiënten met een acuut herseninfarct.1 In deze periode stelt een arts vast of de patiënt inderdaad een acuut herseninfarct heeft en wordt gecontroleerd of er contra-indicaties voor de trombolyse zijn. Hierbij wordt niet alleen een anamnese afgenomen en een neurologisch onderzoek verricht, maar ook uitgebreid bloedonderzoek ingezet, een CT­scan van de hersenen gemaakt en het…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Neurologie, Amsterdam.

S.I.W. van de Stadt, coassistent; dr. R.M. van den Berg-Vos, neuroloog.

Ziekenhuis Amstelland, afd. Neurologie, Amstelveen.

Drs. S.M. van Schaik, neuroloog.

Contact drs. S.M. van Schaik (sansc@zha.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Stephanie I.W. van de Stadt ICMJE-formulier
Sander M. van Schaik ICMJE-formulier
Renske M. van den Berg-Vos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties