Acarbose bij de behandeling van niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus; een nieuw principe

Opinie
M.L. Drent
E.A. van der Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:308-10

Het primaire doel van de behandeling van diabetes mellitus is het bestrijden van hyperglykemie. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit acute complicaties en vooral complicaties op lange termijn voorkomt. Acute complicaties komen vooral voor bij van insuline afhankelijke diabetes mellitus of diabetes mellitus type I. Het ontstaan van lange-termijncomplicaties speelt behalve bij diabetes mellitus type I ook bij niet van insuline afhankelijke diabetes mellitus of diabetes mellitus type II een rol. Hierbij moet gedacht worden aan macro-angiopathie, neuropathie, nefropathie en retinopathie. Terwijl type I gekenmerkt wordt door een volledig falen van de ?– cellen in het pancreas, waardoor een absoluut insulinegebrek ontstaat, spelen bij type II twee processen een rol in de pathogenese. Enerzijds is er insulineresistentie van spier-, lever- en vetweefsel, met als poging tot compensatie hoge insulinespiegels in het bloed, anderzijds is ook hier de ?-celfunctie onvoldoende met als gevolg een relatief insulinetekort.12 Waarschijnlijk speelt…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Endocrinologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Mw.M.L.Drent, assistent-geneeskundige; prof.dr.E.A.van der Veen, internist-endocrinoloog.

Contact mw.M.L.Drent

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties