Aanzienlijke variatie in chirurgische behandeling van distale radiusfractuur*

Onderzoek
Monique M.J. Walenkamp
Marjolein A.M. Mulders
Caroline A. Selles
J. Carel Goslings
Gert P. Westert
Niels W.L. Schep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1042
Abstract

Samenvatting

Doel

De optimale behandeling van patiënten met een distale radiusfractuur is niet geheel opgehelderd, waardoor er mogelijk een groot verschil is tussen ziekenhuizen in het aantal patiënten dat geopereerd wordt. Het doel van deze studie was analyse van de verschillen in het percentage patiënten dat operatief behandeld werd voor een distale radiusfractuur in de Nederlandse ziekenhuizen.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

Op basis van de dbc-codes verzamelden wij geaggregeerde gegevens van alle patiënten met een distale radiusfractuur voor de jaren 2012 en 2013. Met lineaire regressieanalyse werd het operatiepercentage in de verschillende ziekenhuizen gecorrigeerd voor meerdere variabelen.

Resultaten

In totaal analyseerden wij 95.754 dbc’s. Het percentage geopereerde patiënten varieerde van 0-23 (gemiddelde: 9,6%). Het soort ziekenhuis, het percentage vrouwen, het percentage patiënten ouder dan 65 jaar, de gemiddelde leeftijd, de gemiddelde sociaaleconomische status en het totaal aantal behandelde patiënten verklaarden maar 2,6% van de verschillen in het operatiepercentage tussen de ziekenhuizen in 2012 en 11,6% in 2013.

Conclusie

Onze resultaten suggereren dat niet-wetenschappelijke invloeden, zoals leeftijd van de chirurg, achtergrond en lokale cultuur, een rol spelen in de behandelkeuze voor patiënten met een distale radiusfractuur.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of Hand Surgery (European Volume) (2017;42:39-44) met als titel ‘Analysis of variation in the surgical treatment of patients with distal radial fractures in the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming van SAGE Publications, Ltd.

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Trauma Unit, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr. M.M.J. Walenkamp, arts-onderzoeker chirurgie en klinisch epidemioloog (thans: anios chirurgie, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); dr. M.A.M. Mulders en dr. C.A. Selles, artsen-onderzoekers chirurgie; prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurg.

Radboudumc, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Nijmegen.

Prof.dr. G.P. Westert, socioloog.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr. N.W.L. Schep, traumachirurg en klinisch epidemioloog.

Contact dr. M.M.J. Walenkamp (mwalenkamp@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Monique M.J. Walenkamp ICMJE-formulier
Marjolein A.M. Mulders ICMJE-formulier
Caroline A. Selles ICMJE-formulier
J. Carel Goslings ICMJE-formulier
Gert P. Westert ICMJE-formulier
Niels W.L. Schep ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

André
Jansen

Conclusie: dat niet-wetenschappelijke invloeden, zoals leeftijd van de chirurg, achtergrond en lokale cultuur een rol spelen in de behandelkeuze voor patiënten met een distale radius. Wat zou het jammer zijn als dat allemaal verdwijnt, dat we allemaal dezelfde dokter worden zonder professionele vrijheid.

André Jansen, huisarts