Aantal zorgdagen buitenshuis indicatie zorgkwaliteit?

Oude vrouw stapt uit auto
Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5678

Het aantal dagen waarop thuiswonende ouderen buitenshuis een zorgverlener bezoeken, kan waardevolle informatie opleveren. Dit betogen Amerikaanse onderzoekers. Voor ouderen en hun begeleiders kunnen niet-geclusterde afspraken belastend zijn.

In een crosssectionele studie onder 65-plussers in de Verenigde Staten (n = 6619) stelden de onderzoekers vast dat ouderen in 2019 gemiddeld op 21 dagen een zorgverlener bezochten (Ann Intern Med. 2024;177:125-33). Van die 21 dagen waren er 4 opnamedagen en 17 dagen met ambulante afspraken buitenshuis (huisarts- en polikliniekbezoeken, behandelingen en diagnostiek). Het aantal contactdagen varieerde van gemiddeld 1 dag voor mensen zonder chronische aandoeningen tot 39 dagen (waarvan 30 met alleen ambulante afspraken) voor patiënten met > 10 chronische aandoeningen (14% van de populatie).

Ouderen die moeite hadden om zelfstandig te reizen, hadden jaarlijks gemiddeld 31…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties