Aankondiging veldraadpleging ZonMw

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1046

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw subsidieert onderzoek waarbij twee (of meer) opties voor diagnostiek, behandeling, verzorgende activiteiten of de organisatie ervan met elkaar worden vergeleken op kosteneffectiviteit. Resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een doelmatiger zorg en richtlijnontwikkeling. Het programmabudget is 15 miljoen euro per jaar. ZonMw stelt voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2010-2012 momenteel nieuwe onderzoeksprioriteiten vast. Deze prioriteiten worden gebaseerd op de behoefte die het veld heeft aan kennis over doelmatig handelen in de zorg. Daarbij is de inbreng van zorgprofessionals hard nodig. ZonMw heeft de wetenschappelijke beroepsverenigingen gevraagd mee te werken aan het in kaart brengen van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties