Aangeboren afwijkingen van de wervelkolom: het belang van vroege herkenning

Klinische praktijk
P. Schrover
W. Keessen†
H. van der Hoeven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1697-701

Dames en Heren,

Eén van de oorzaken van een progressieve structurele scoliose is een aangeboren stoornis in de aanleg van de wervelkolom. Men spreekt dan van een congenitale scoliose. Ofschoon niet alle aangeboren wervelafwijkingen tot een progressieve verkromming leiden, is dat bij een niet onaanzienlijk deel wel het geval.

Toenemende kennis van het natuurlijke beloop van deze aandoening en toegenomen operatieve en perioperatieve mogelijkheden hebben tot het inzicht geleid dat de progressieve congenitale scoliose reeds in een vroeg stadium behandeling behoeft. Problemen zoals ernstige vormafwijkingen en longfunctiestoornissen op latere leeftijd kunnen hierdoor voorkomen worden. Het is dan ook van groot belang de congenitale scoliose in een vroeg stadium te herkennen. In dit artikel wordt aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen een overzicht gegeven van de verschillende klinische aspecten van de congenitale scoliose.

Patiënt A is een meisje van 1,5 jaar. Al toen zij 4 maanden oud was, werd op het…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Orthopedie, Utrecht.

P.Schrover, co-assistent; dr.W.Keessen† en H.van der Hoeven, orthopedisch chirurgen.

Contact J.E.H.Pruijs, Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 18.009, 3501 CA Utrecht

Ook interessant

Reacties