Belangrijke verbeteringen in de zorg in de laatste levensdagen

10 jaar Zorgpad Stervensfase

Perspectief
Eric C.T. Geijteman
Anneke G.W.M. Dekkers
Lia van Zuylen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6174
Abstract

Samenvatting

Het in Engeland ontwikkelde Zorgpad Stervensfase (‘het Zorgpad’) is een kwaliteitsinstrument dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg tijdens de stervensfase. Met het benoemen van zorgdoelen wordt de multidisciplinaire zorg voor patiënten en hun naasten in de laatste dagen van het leven gestructureerd. Het Zorgpad wordt ingezet als de direct betrokken zorgverleners het erover eens zijn dat overlijden van een patiënt binnen enkele uren of dagen onafwendbaar is. Onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van het Zorgpad onder andere leidt tot een lagere symptoomlast voor patiënten en betere rouwverwerking bij nabestaanden. Inmiddels wordt het Zorgpad in ruim 100 zorginstellingen in Nederland gebruikt. Om aansluiting bij elektronische zorgdossiers mogelijk te maken is een digitale versie van het Zorgpad in ontwikkeling. Hiermee worden bovendien de kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek bevorderd.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Oncologie, Rotterdam.

Drs. E.C.T. Geijteman, arts-onderzoeker (tevens: afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg); dr. L. van Zuylen, internist-oncoloog.

Integraal Kankercentrum Nederland, Rotterdam.

Drs. A.G.W.M. Dekkers, psycholoog.

Contact drs. E.C.T Geijteman (e.geijteman@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. A. van der Heide, arts-epidemioloog, dr. N.J.H. Raijmakers en drs. M.E. Lokker, onderzoekers, droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Aanvaard op 31 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Anneke G.W.M. Dekkers ICMJE-formulier
Lia van Zuylen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties