10 jaar Klinische Genetica Leiden.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2268

10 jaar Klinische Genetica Leiden. – Ter ere van het 10-jarig bestaan van het Klinisch Genetisch Centrum Leiden (KGCL) werd op 26 oktober j.l. ter afsluiting van het jubileumsymposium ‘Onderzoek naar erfelijke aandoeningen’ aan mw. M.H.M.F.Gardeniers-Berendsen, die in 1982 als Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne het KGCL officieel opende en…

Ook interessant

Reacties