‘Vrije’ zoektermen

Op basis van deze deelonderwerpen (PICO/PEO-elementen of bouwstenen) ga je zoeken. Per deelonderwerp zoek je bijpassende zoektermen en daarbij zoveel mogelijk synoniemen. Google, Wikipedia, de MeSH database (zie: PubMed – MeSH) en eerder gevonden literatuur over dat deelonderwerp kunnen hier allemaal bij helpen. Denk daarnaast ook om spellingsvarianten (bijvoorbeeld de Britse en Amerikaanse spelling), enkelvoud- en meervoudsvormen en afkortingen. Hoe vollediger de lijst met termen, hoe minder kans er is dat er uiteindelijk informatie zal ontbreken.

Gestandaardiseerde trefwoorden

Sommige databases werken met gestandaardiseerde trefwoorden. In PubMed worden deze MeSH (Medical Subject Headings) genoemd, die je kan vinden in de MeSH database (zie: PubMed – MeSH). Het zoeken op zulke gestandaardiseerde trefwoorden is nuttig omdat je daardoor naar een bepaald begrip kan zoeken, ongeacht welke synoniemen gebruikt zijn in het artikel zelf. Dit komt doordat deze trefwoorden handmatig aan artikelen gekoppeld worden. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op het gestandaardiseerde trefwoord voor kanker, dan maakt het niet uit of het ze het in het artikel over ‘cancer’, ‘tumor’, ‘tumour’, ‘neoplasm’, etc. hebben, want al deze artikelen krijgen hetzelfde trefwoord toegewezen. Dit handmatig toekennen van trefwoorden kost uiteraard wel wat tijd, gemiddeld enkele weken tot enkele maanden. Dat betekent dat hele nieuwe artikelen nog niet met MeSH-termen te vinden zijn. Gestandaardiseerde trefwoorden zijn niet hetzelfde als de author keywords. Author keywords worden door de auteur zelf gekozen en zijn daardoor juist wel onderhevig aan het gebruik van synoniemen.

Veldcodes

Door een veldcode toe te voegen aan je zoekterm(en) zoek je alleen in het aangegeven veld naar de term. Door enkel in het veld te zoeken waar je de term zou moeten vinden verklein je de kans op ruis. Als je bijvoorbeeld zoekt op de term Parkinson zonder veldcode, omdat je geïnteresseerd bent in de ziekte Parkinson, dan zal de database automatisch in alle velden zoeken. Dit lijkt geen probleem, tot je opeens artikelen vindt waarbij er een auteur Parkinson heet, maar verder het artikel over een heel ander onderwerp gaat. Dit soort ruis is dus gemakkelijk te voorkomen door het gebruik van veldcodes.
De veldcode voor het zoeken in titel en abstract is de meest gebruikte veldcode. In PubMed is dit [tiab] (staat voor titel en abstract, maar PubMed neemt daarbij automatisch ook de author keywords mee). Je gebruikt deze veldcode door dit direct achter je zoekterm te plaatsen (bijv. Parkinson[tiab]). Naast titel / abstract / keywords zijn er ook andere veldcodes. Bijvoorbeeld om specifiek op een tijdschrifttitel te zoeken, of op auteursnaam. Elke database hanteert eigen veldcodes, kijk daarom altijd bij de helpfunctie van de database welke veldcodes er beschikbaar zijn en hoe je die kan gebruiken. Voor een overzicht van alle veldcodes in PubMed ga naar: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#search-tags 

Truncatie

Wanneer je trunceert laat je een deel van het woord weg waardoor je in één keer op verschillende woordvarianten zoekt. Bijvoorbeeld wanneer je op malign* zoekt, zoek je automatisch ook op malignancy, malignant, malignancies. Let er wel op dat je niet te kort trunceert. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je op woorden zoekt die niets met je onderwerp te maken hebben, wat resulteert in veel meer ruis. Bijvoorbeeld als je zoekt op can*. Je zal dan niet alleen informatie vinden over cancer, maar ook over Canadian, Canada, canal, can’t, can, etc.

PubMed biedt alleen de mogelijkheid om rechts te trunceren, dus aan het einde van (een stukje) woord. Sommige databases bieden daarnaast ook de mogelijkheid om letters midden in een woord open te laten. Maskeren wordt dit genoemd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn op het moment dat een woord meerdere schrijfwijzen kent. Bijvoorbeeld in het geval van organi*ation. Er zal dan automatisch gezocht worden op zowel organisation als organization.

Schrijfwijze

In veel bekende databases, waaronder PubMed, trunceer je doormiddel van een asterisk (*), maar er zijn ook databases waar ze een vraagteken (?), hekje (#), dollarteken ($) of uitroepteken (!) gebruiken. Controleer daarom altijd de helpfunctie van de database voor de juiste schrijfwijze.

Fraseren

Wanneer een zoekterm uit twee of meer woorden bestaat kan je de exacte woordvolgorde zoeken door de zoektermen tussen (dubbele) aanhalingstekens te plaatsen. PubMed herkent alleen dubbele aanhalingstekens. Hierdoor voorkom je dat de database de woorden los van elkaar gaat zoeken.

Zoektermen en deelonderwerpen combineren